29.01.2015
Празнични и почивни дни 2013г. Печат Е-поща

С Решение № 945 от 15 ноември 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.Обявява 2 май (четвъртък) за почивен ден, а 11 май (събота) за работен ден се обявява за неработен ден. 
Така се сливат празниците 1 май – Ден на труда, и Великденските празници (3,4,5 и 6 май), осигурява се непрекъснатост на работната седмица и по-ефективно ползване на почивните дни. За работен ден ще бъде обявен 18 май 2013 г. (събота).
Правителството реши също 31 декември 2013 г. (вторник) да бъде почивен ден, който ще бъде предварително отработен на 14 декември (събота).

Държавен вестник Брой: 91, от дата 20.11.2012 г